VELKOMMEN TIL ZONTA TRONDHEIM

ZONTA er en internasjonal organisasjon som har som formål å støtte kvinners sak over hele verden.

Organisasjonen har 29 000 medlemmer i 66 land. Vår primære oppgave er å støtte flere internasjonale prosjekt for likestilling og menneskerettigheter, som i særlig grad angår kvinner, deres helse og utdanning, å avskaffe kjønnsbasert vold, barneekteskap og menneskehandel. Les mer på om dette på siden Våre prosjekter. 

Gjennom det lokale arbeidet og klubbmøter får medlemmer av Zonta mulighet til å møte kvinner med forskjellig bakgrunn og erfaring, få et fellesskap med kvinner med samme interesser og engasjement. Vi vil gjøre noe for andre – hjelpe sårbare kvinner som lever under vanskelige kår– gjennom å støtte Zontas bistandsprosjekter lokalt og globalt. Da får vi også mulighet for å delta i og bli inspirert av interessante møter og diskusjoner om forskjellige tema.

Klubben i Trondheim har rundt 35 medlemmer som representerer et bredt utvalg av kvinner med forskjellige utdannelser og jobber. Les om klubben på siden FAKTA.

Mangfoldigheten gir oss et inspirerende samvær og givende samtaler og gjør oss samtidig i stand til å utvikle en rekke spennende møter og arrangementer, slik at vi kan bidra til å styrker kvinners muligheter og rettigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi møtes en gang i måneden fra september til juni til interessante foredrag, samvær og planlegging av våre ulike arrangementer og prosjekter. Vi arrangerer loppemarked og andre aktiviteter for å skaffe penger til prosjektene. Vi holder åpne møter for å informere og Zontas hjertesaker. Se vårt møteprogram på siden AKTIVITETER. Vi støtter lokale tiltak som fremmer kvinners sak, som 8 mars og FN- dagen mot vold mot kvinner, 25 november. Vi deltar på Zontas landsmøter, distriktsmøter og conventions (verdenskongresser) og treffer mennesker fra hele verden som jobber for samme sak. Se siden FLERE AKTIVITETER. Vi arbeider alle sammen i ulike klubbkomiteer og tar på oss verv i organisasjonen.

Med medlemskap i Zonta  får du et nasjonalt og internasjonalt nettverk. Når du tar på deg verv i styre eller komite utvikler du deg  personlig og profesjonelt  Og ikke minst lærer du å kjenne spennende mennesker over hele verden, i et morsomt og inspirerende samvær. 

Er du interessert, vil vite mer, ta kontakt med  Eva Ohm

PROBLEMER MED NAVIGERING PÅ NETTSIDEN MED MOBIL ELLER NETTBRETT?
Hold telefon og brett vertikalt. Klikk på boksen Primary Menu,  øverst til høyre, eller på rødt felt, da kan du utforske de ulike fanene. 

KLUBBFAKTA
Trondheim Zonta

Org.nr. 996465703
Charterdato: 1994
Møtedag: Hver 2. tirsdag i måneden
Antall medlemmer: 35
Kontakt: evaohm1@gmail.com

TRONDHEIM ZONTA STØTTER DISSE INTERNASJONALE PROSJEKTENE: 

Hånd-i-hånd:  Støtte til flyktninger i Jordan

Stoppe barneekteskap i 12 land

Fremme jenters skolegang i Madagaskar

 

Peru: Ta vare på helsen til unge, særlig  jenter, og
forhindre vold på skolene

Støtte kvinner i Papua Ny-Guinea og Øst Timor 
som er utsatt for vold og arbeide for å forhindre slik vold

Prosjektene er samarbeid mellom Zonta International og FN hvor
Zonta støtter økonomisk med betydelige beløp

Les mer på fanen Våre Prosjekter.