VELKOMMEN TIL ZONTA TRONDHEIM

ZONTA er en internasjonal organisasjon som har som formål å støtte kvinners sak over hele verden.

Organisasjonen har rundt 29 000 medlemmer i 63 land. Vi har flere mål. Et er å støtte flere internasjonale prosjekt for likestilling og menneskerettigheter, som i særlig grad angår kvinner, deres helse og utdanning, å avskaffe kjønnsbasert vold, barneekteskap og menneskehandel. Les mer på om dette på siden Våre prosjekter. 

Gjennom det lokale arbeidet og klubbmøter får medlemmer av Zonta mulighet til å møte kvinner med forskjellig bakgrunn og erfaring, få et støttende fellesskap og bli inspirert gjennom interessante møter og diskusjoner om forskjellige tema.

Vi møtes en gang i måneden fra september til juni til interessante foredrag, samvær og planlegging av våre ulike arrangementer og prosjekter. Vi arrangerer bruktsalg og andre aktiviteter for å skaffe penger til prosjektene. Vi holder åpne møter for å informere om Zontas hjertesaker. Se vårt møteprogram på siden AKTIVITETER. Vi støtter lokale tiltak som fremmer kvinners sak, som 8 mars og FN- dagen mot vold mot kvinner, 25 november. Vi deltar på Zontas landsmøter, distriktsmøter og verdenskongresser og slik treffer vi mennesker fra hele verden som jobber for samme sak. Se mer på siden FLERE AKTIVITETER. Vi arbeider alle sammen i ulike klubbkomiteer og tar på oss ulike verv i organisasjonen. Klubben i Trondheim har i dag rundt 35 medlemmer og du kan lese mer om klubben på siden FAKTA.

Med medlemskap i Zonta  får du et lokalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk. Når du tar på deg verv i styre eller komite utvikler du deg  personlig og profesjonelt  Du å kjenne spennende mennesker over hele verden, i et morsomt og inspirerende samvær. Og du bidrar i et viktig arbeid verden over for å fremme kvinners sak.

Er du interessert, ta kontakt med  klubbens leder Randi Lium på e-post

ZONTA TRONDHEIM STØTTER DISSE INTERNASJONALE ZONTAPROSJEKTENE:
Les mer på fanen Våre Prosjekter.


Stoppe barneekteskap i 12 land

Fremme jenters skolegang i Madagaskar

Peru: Ta vare på helsen til unge, særlig  jenter, og
forhindre vold på skolene

Støtte kvinner i Papua Ny-Guinea og Øst Timor
som er utsatt for vold og arbeide for å forhindre slik vold

PROBLEMER MED NAVIGERING PÅ NETTSIDEN MED MOBIL ELLER NETTBRETT?
Hold telefon og brett vertikalt. Klikk å boksen Primary Menu,  øverst til høyre, eller på rødt felt, da kan du utforske de ulike fanene. 

Nå er Zonta – møtene i gang igjen i Trondheim!

Se mer på sidene Aktuelt og Aktiviteter

 

 

Zonta Trondheim er med i Feministhuset i Trondheim, sammen med andre kvinneorganisasjoner.
Du kan lese mer om Feministhuset og det som foregår der på Feministhusets facebookside.

 

Zonta Trondheim støtter den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner og jenter. Vi deltar i lokale arrangement hver november.