VELKOMMEN TIL ZONTA TRONDHEIM

ZONTA TRONDHEIM er en lokalforening av Zonta International, en verdensomspennende organisasjon som har som formål å støtte kvinners sak.

Zontas visjon er en verden der kvinners rettigheter er anerkjent som menneskerettigheter, der hver kvinne har mulighet til å utvikle og utnytte sine evner. En verden der hver kvinne har adgang til alle ressurser og er representert i besluttende organer på lik linje med menn. Og en verden der ingen kvinne lever i frykt for vold.

 Et av våre mål er å støtte internasjonale prosjekt for likestilling og menneskerettigheter, prosjekt som i særlig grad angår kvinner, deres helse og utdanning, som å avskaffe kjønnsbasert vold, barneekteskap og menneskehandel. 

Et annet mål er å støtte og inspirere de enkelte klubbmedlemmene. I det lokale arbeidet og på klubbmøter får vi mulighet til å møte mennesker med forskjellig bakgrunn og erfaring, får et støttende fellesskap og blir inspirert gjennom ulike foredrag og diskusjoner. Vi møtes en gang i måneden fra september til juni. Se siden AKTUELT med vårt møteprogram. Og siden AKTIVITETER med bilder og reportasjer.

Med medlemskap i Zonta får du et lokalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk. Når du tar på deg verv i styre eller komite utvikler du deg personlig og profesjonelt. Du lærer å kjenne spennende mennesker fra hele verden. Samtidig som du bidrar til å støtte verdens kvinner.

ZONTA TRONDHEIM STØTTER DISSE INTERNASJONALE ZONTAPROSJEKTENE:
Les mer på siden VÅRE PROSJEKTER.

Stoppe barneekteskap i 12 land Fremme jenters skolegang i Madagaskar
Peru: Ta vare på helsen til unge, særlig  jenter, og
forhindre vold på skolene
Papua Ny-Guinea og Øst Timor: Støtte kvinner
som er utsatt for vold og arbeide for å forhindre vold mot kvinner

PROBLEMER MED NAVIGERING PÅ NETTSIDEN MED MOBIL ELLER NETTBRETT?
Hold telefon og brett vertikalt. Klikk på boksen Primary Menu,  øverst til høyre, eller på rødt felt, da kan du utforske de ulike fanene. 

KONTAKT
Kontakt klubbens leder
Randi Lium på e-post. Se også siden BLI MEDLEM

MØTENE ER I GANG IGJEN
Se møteprogrammet vårt på siden ARRANGEMENT

LES MINNEORD OM
GURI GRØNFLATEN
Se siden MINNEORD

ZONTA CONVENTION (VERDENSKONGRESS)
Convention holdes i juni 2022 i Hamburg: 
Se nettsiden til Zonta Norge for mer informasjon. (Trykk på fanen Back to Area 4).

LANDSMØTE I TRONDHEIM
09.-11.  september inviterer Zonta Trondheim til landsmøte. Se programmet her.

VI ER MED OG BEKJEMPER VOLD MOT KVINNER
Zonta Trondheim støtter den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner og jenter i november. Se mer på siden AKTIVITETER.

VI ER MED I FEMINISTHUSET I TRONDHEIM

Zonta Trondheim er med i Feministhuset sammen med andre kvinneorganisasjoner.
Du kan lese mer om Feministhuset og det som foregår der på Feministhusets facebookside.