AKTUELT

Møteprogrammet Høsten 2021

Møtene i september, oktober og november vil være i Feministhuset

Tirsdag 14. september kl. 19

Nassira Essahli Vik. Jeg heter Amal og er en mindreårig asylsøker. Å være mindreårig asylsøker: ressurs eller byrde?

Nassira Essahli Vik er førsteamanuensis i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne. Hun er opprinnelig fra Marokko, og kom til Norge i 2000. Fra Marokko har hun utdannelse som fransklærer. I Norge har hun tatt doktorgrad i førskolepedagogikk med avhandlingen: Språkkartlegging og inkludering av flerspråklige barn i barnehagen.

Tirsdag 12. oktober kl. 19

Arnfinn Gullbrekken. Foredrag om psykisk vold og sinnemestring.

Arnfinn Gullbrekken er klinisk sosionom. Han er koordinator for sinnemestringstilbudet i Trondheim kommune

Tirsdag 9. november kl. 19

Inge Eidsvåg. Om aldringens forunderligheter, vemod og gleder.

Inge Eidsvåg er cand.philol. med historie som hovedfag. Han har bl.a. vært lærer på Ringve gymnas og rektor på Nansenskolen. Han har fortsatt tilknytning til Nansenskolen, men er i dag også forfatter og foredragsholder. Han har fått en rekke priser, bl.a. Brobyggerprisen for sitt arbeid med å skape forståelse mellom mennesker med ulike religioner og livssyn.

Tirsdag 14. desember kl. 19

Julemøte med julebuffet og lotteri, medbrakt mat og gevinster fra klubbens medlemmer. Vertinne er Anne-Lise Nos.

I tillegg til foredragene vil det på møtene bli programpunkt med Zonta-saker, innlegg fra internasjonal komité og korte kåserier fra klubbens medlemmer om ting de brenner for.