Randi Lium

FAKTA

TRONDHEIM ZONTAKLUBB

KLUBBFAKTA
Navn: Trondheim Zonta

Org.nr. 996465703
Charterdato: 1994
Møtedag: Hver 2. tirsdag i måneden i august – juni
Antall medlemmer: 37 pr. mai 2022
Klubbkontingenten er for tiden kr 2000 per år

Vedtekter for TrondheimZonta

Strategi og handlingsplan

Møteprogrammet finner du på siden AKTUELT

Klubbens ledelse: 

Randi Lium (leder) randilium1954@gmail.com
Maggi Brigham (nestleder) maggi.brigham@gmail.com
Trine Strømman (sekretær) twstromman@gmail.com
Anne Rigmor Aas (styremedlem)
Gun Helena Svensen (kasserer) gun@byggteknikk.net
Inger Kristin Stene (vara styremedlem)

Webansvarlig: Kari Elisabeth Paulsen  kariep@online.no 
Revisor: Marit Frogner Sivertsen

Trondheim Zontaklubb ble i 2011 dannet av to tidligere Zontaklubber.  Trondheim 1, stiftet i 1967, gikk i 2011 inn i den andre klubben, Trondheim 2 som var stiftet i 1986. Du kan lese historien til de to klubbene ved å trykke på disse lenkene  ZC Trondheim 1986-  og  ZC Trondheim 1967 til 2011