Trondheim Zonta klubb støtter disse lokale prosjektene:

SPIRE LIFE

Trondheim Zonta støtter også prosjektet Et hjem i Uganda. Det omhandler innsamling av penger til et hjem, mat, klær og utdanning til 16 barn i Kampala, Uganda. Organisasjonen SPIRE LIFE drives av Marit Lian fra Kyrksæterøra.

 

Klubben er også engasjert i

 • Aktiv deltakelse i lokale 8. mars arrangement.
 • Aktiv deltakelse sammen med 20 andre norske organisasjoner i årlig lokalt arrangement på FN dagen 25. november med tema Avskaffe vold mot kvinner.

 

 

 

 

 

 

 

VÅRE PROSJEKTER

Trondheim Zonta klubb støtter disse internasjonale Zonta-prosjektene:

Fremme jenters skolegang i Madagaskar

Målet med prosjektet er å støtte sårbare unge jenters rett til utdanning i Madagaskar og bidra til bedre læringsmiljø og lærerutdanning.

Mer enn en fjerdedel av Madagaskars barn får ikke  gå  på skolen fordi  familien ikke har råd til skolepenger. Hver blir tredje jente blir gravid før hun fyller 18 år. I perioden 2016–2018 bidro Zonta International til UNICEFs program med 1 million US dollar slik at  jenter skal bli bedre i stand til å hevde sin rett til å få skolegang.

Zonta International har besluttet å bidra med ytterligere 1 million US dollar under perioden 2018–2020. Mål: 

 • Utdanne 135 skoleledere og gjennom det nå mer enn  41 000 barn, minst halvparten jenter. 
 • Gi 500 husholdninger økonomisk støtte slik at barna kommer på skolen
 • Gi  300 jenter som har sluttet mulighet for å komme tilbake til skolen. 
 • Utruste et visst antall klasserom med toaletter och håndvasker
 • Gi kunnskap, medisinsk og/eller juridisk støtte til 960 jenter som er i risikosonen  for utnyttelse og vold. 

Stoppe barneekteskap i 12 land i Afrika

Zonta arbeider for økt respekt for unge kvinners rettigheter og behov i 12 land i Asia og Afrika.

Nesten 650 millioner kvinner i verden er gift før 1 de er 18 år, og ytterligere 250 millioner risikerer å bli det.

Mål med prosjektet som drives i 12 land i Afrika og Asia av UNICEF og UNFPA og som Zonta støtter, er å:

 • Gi jenter i risikosonen kunnskap om sine rettigheter.
 • Støtte familier til å motsette seg barneekteskap
 • Forbedre unge kvinners helse og deres sosiale og økonomiske situasjon
 • Påvirke nasjonale beslutningstakere til å styrke lover og policier som tilgodeser unge jenters rettigheter
 • Informere om skadevirkningene av barneekteskap

Forhindre vold mot, og bedre helsen til, ungdom, særlig jenter, i Peru

Dette UNICEF-prosjektet retter seg særlig mot unge jenter blant urfolk og på landsbygda i Peru. Målet er å møte deres behov for å forhindre  tidlig graviditet, takle psykiske helseproblemer og beskytte seg mot vold. Det skal tilby kjønnssensitive og kulturtilpassede helse- utdannings- og vernetjenester.

Zonta International har forpliktet seg til å bidra med $ 1000 000 for å forbedre forholdene på skoler i provinsene Huancavelica og Ucayali. Helsefasilitetene på skolene skal økes, helsepersonell og lærere skal utdannes. Det skal etableres åtte prosjektskoler hvor studenter får undervisning i mental og seksuell helse og ernæring. 24 skoler skal tilby helsefremmende aktiviteter som sunn livsstil og utvikling av voldsforebyggende strategier. Rektorer og lærere skal opplæres til å anerkjenne problem med vold og utarbeide rapporteringsrutiner.

Forhindre vold mot og hjelpe voldsutsatte mot kvinner og jenter i Papua Ny-Guinea og Øst-Timor

Prosjektet skal bidra til at helsearbeidere har nødvendig kunnskap og kapasitet til å ta seg av kvinner som overlever kjønnsbasert vold.

Kjønnsbasert vold, ofte partnervold, er skadelige handlinger som medfører fysisk, seksuell og mental skade eller lidelse eller trusler om slike handlinger, tvang og annen frihetsberøvelse. Det er som regel kvinner som er utsatt for slik vold, men menn kan også bli det.

Zonta samarbeider med UNFPA og skal gi $ 1000 000 til prosjektet. Det er blant annet et konkret mål at minst 70 % av prosjektutdannede helsepersonell viser 80 % økning i kunnskap om prinsipper for å ta vare på de overlevende fra slik type vold.