Støtte til flykninger i Jordan. I Jordan lever 1,4 millioner syrier på flukt. Denne vanskelige situasjonen råker i særskilt grad  kvinnene.

Syriske flyktinger kan få arbeidstillatelse og kan søke jobb, men situasjonen medfører minsket likestilling og bevegelsesmulighet for kvinner. 

Eid bi Eid (Hånd-i-hånd) er et langsiktig prosjekt som har som mål å styrke både syriske og jordanske  både syriska och jordanske kvinners  rolle på arbeidsmarkedet. 

Zonta International har besluttet å bidra med 1 million US dollar til UN Women for å bidra til kvinners tilgang til holdbare og bra jobber, samt til økt beskyttelse, blant annet i flykningeleirer.  Bidraget er forventet å nå minst 25 760 kvinner. Målene er:

 • Kvinner som bor i flyktingeleir får støtte til langsiktig underhold og sikkert bomiljø
 • Kvinner får beskyttelse, rettshjelp og støtte for å kunne bli aktive samfunnsborgere og ta vare på sine rettigheter.
 • Øke kvinners deltakelse i samfunnets  beslutningsprosesser
 • Engasjere både menn og kvinner i arbeidet for likestilling og mot kjønnsbasert vold. 

Stoppe barneekteskap. Nesten 650 millioner kvinner i verden er gift før 1 de er 18 år, og ytterligere 250 millioner risikerer å bli det. Mål med prosjektet som drives i 12 land i Afrika og Asia av UNICEF og UNFPA og som Zonta støtter, er:

 • Gi jenter i risikosonen kunnskap om sine rettigheter.
 • Støtte familier til å motsette seg barneekteskap
 • Forbedre unge kvinners helse og deres sosiale og økonomiske situasjon
 • Påvirke nasjonale beslutningstakere til å styrke lover og policier som tilgodeser unge jenters rettigheter
 • Informere om skadevirkningene av barneekteskap

Fremme jenters skolegang i Madagaskar. Mer enn en fjerdedel av Madagaskars barn får ikke  gå  på skolen fordi  familien ikke har råd til skolepenger. Hver blir tredje jente blir gravid før hun fyller 18 år. I perioden 2016–2018 bidro Zonta International til UNICEFs program med 1 million US dollar slik at  jenter skal bli bedre i stand til å hevde sin rett til å få skolegang.

Zonta International har besluttet å bidra med ytterligere 1 million US dollar under perioden 2018–2020. Mål: 

 • Utdanne 135 skoleledere og gjennom det nå mer enn  41 000 barn, minst halvparten jenter. 
 • Gi 500 husholdninger økonomisk støtte slik at barna kommer på skolen
 • Gi  300 jenter som har sluttet mulighet for å komme tilbake til skolen. 
 • Utruste et visst antall klasserom med toaletter och håndvasker
 • Gi kunnskap, medisinsk og/eller juridisk støtte til 960 jenter som er i risikosonen  for utnyttelse og vold. 

 

 

 

 

 

 

VÅRE PROSJEKTER

Trondheim Zonta klubb støtter disse prosjektene:

 

Internasjonale prosjekt

 • Støtte til flyktininger i Jordan. Syriske barn og kvinner i flyktningeleirer i Jordan og sårbare jordanske kvinner får støtte til mat, helse og jobbtrening.

 

 • Fremme jenters skolegang i Madagaskar. Støtte sårbare unge jenter rett til utdanning i Madagaskar og bidra til bedre læringsmiljø og lærerutdanning.

 

 • Stoppe barneekteskap. Nei til barnebruder. Øke respekt for unge kvinners rettigheter og behov i 12 land i Asia og Afrika.

 

 • SOS barnebyer.

 

Lokale prosjekt 

 • Capa Care, Sierra Leone. Dette prosjektet er startet av to leger ved St. Olav Hospital, Trondheim. De gir opplæring av helsepersonell, som spesielt gir enkel kirurgi ved fødselshjelp. Se nettsiden capacare.org.

Nyutdannet helsearbeider tar imot tvillinger i Sierra Leone. Foto: Capa Care

 

Klubben er også engasjert i

 • Aktiv deltakelse i lokale 8. mars arrangement
 • Aktiv deltakelse sammen med 20 andre norske organisasjoner i årlig lokalt arrangement på FN dagen 25. november med tema Avskaffe vold mot kvinner