Støtte til flykninger i Jordan. I Jordan lever 1,4 millioner syrier på flukt. Denne vanskelige situasjonen råker i særskilt grad  kvinnene.

Syriske flyktinger kan få arbeidstillatelse og kan søke jobb, men situasjonen medfører minsket likestilling og bevegelsesmulighet for kvinner. 

Eid bi Eid (Hånd-i-hånd) er et langsiktig prosjekt som har som mål å styrke både syriske og jordanske  både syriska och jordanske kvinners  rolle på arbeidsmarkedet. 

Zonta International har besluttet å bidra med 1 million US dollar til UN Women for å bidra til kvinners tilgang til holdbare og bra jobber, samt til økt beskyttelse, blant annet i flykningeleirer.  Bidraget er forventet å nå minst 25 760 kvinner. Målene er:

 • Kvinner som bor i flyktingeleir får støtte til langsiktig underhold og sikkert bomiljø
 • Kvinner får beskyttelse, rettshjelp og støtte for å kunne bli aktive samfunnsborgere og ta vare på sine rettigheter.
 • Øke kvinners deltakelse i samfunnets  beslutningsprosesser
 • Engasjere både menn og kvinner i arbeidet for likestilling og mot kjønnsbasert vold. 

Stoppe barneekteskap. Nesten 650 millioner kvinner i verden er gift før 1 de er 18 år, og ytterligere 250 millioner risikerer å bli det. Mål med prosjektet som drives i 12 land i Afrika og Asia av UNICEF og UNFPA og som Zonta støtter, er:

 • Gi jenter i risikosonen kunnskap om sine rettigheter.
 • Støtte familier til å motsette seg barneekteskap
 • Forbedre unge kvinners helse og deres sosiale og økonomiske situasjon
 • Påvirke nasjonale beslutningstakere til å styrke lover og policier som tilgodeser unge jenters rettigheter
 • Informere om skadevirkningene av barneekteskap

Fremme jenters skolegang i Madagaskar. Mer enn en fjerdedel av Madagaskars barn får ikke  gå  på skolen fordi  familien ikke har råd til skolepenger. Hver blir tredje jente blir gravid før hun fyller 18 år. I perioden 2016–2018 bidro Zonta International til UNICEFs program med 1 million US dollar slik at  jenter skal bli bedre i stand til å hevde sin rett til å få skolegang.

Zonta International har besluttet å bidra med ytterligere 1 million US dollar under perioden 2018–2020. Mål: 

 • Utdanne 135 skoleledere og gjennom det nå mer enn  41 000 barn, minst halvparten jenter. 
 • Gi 500 husholdninger økonomisk støtte slik at barna kommer på skolen
 • Gi  300 jenter som har sluttet mulighet for å komme tilbake til skolen. 
 • Utruste et visst antall klasserom med toaletter och håndvasker
 • Gi kunnskap, medisinsk og/eller juridisk støtte til 960 jenter som er i risikosonen  for utnyttelse og vold. 

 

 

 

 

 

 

VÅRE PROSJEKTER

Trondheim Zonta klubb støtter disse prosjektene:

Internasjonale prosjekt

 • Støtte til flyktininger i Jordan. Syriske barn og kvinner i flyktningeleirer i Jordan og sårbare jordanske kvinner får støtte til mat, helse og jobbtrening.

 • Fremme jenters skolegang i Madagaskar. Støtte sårbare unge jenter rett til utdanning i Madagaskar og bidra til bedre læringsmiljø og lærerutdanning.

 • Stoppe barneekteskap. Økt respekt for unge kvinners rettigheter og behov i 12 land i Asia og Afrika.

Lokale prosjekt

 • SOS barnebyer.
 • SPIRE LIFE,  et hjem i Uganda: Innsamling til et hjem, mat, klær og utdanning til 16 barn i Kampala, Uganda. Organisasjonen drives av Marit Lian fra Kyrksæterøra.

Klubben er også engasjert i

 • Aktiv deltakelse i lokale 8. mars arrangement.
 • Aktiv deltakelse sammen med 20 andre norske organisasjoner i årlig lokalt arrangement på FN dagen 25. november med tema Avskaffe vold mot kvinner.