earhart_portrett

Amelia Mary Earhart (født 1897, forsvunnet 1937) var en amerikansk flyver, flypioner og forfatter.  Earhart var den første kvinnelige flyveren som fløy solo over Atlanterhavet. Hun satte flere andre rekorder, skrev bestselgende bøker om sine flyerfaringer og var medvirkende til opprettelsen av foreningen Ninety-Nines, en organisasjon for kvinnelige piloter. I 1935 ble Earhart besøkende fakultetsmedlem av Purdue University som rådgiver i flyteknikk og en karriererådgiver for kvinnelige studenter. Hun var også et medlem av National Womens Party og som en tidlig feminist støttet hun likestilling. Hun støttet også forslaget om en utvidelse av den amerikanske grunnloven som ivaretok likestilling med Equal Rights Amendment.

I et forsøk på å fly rundt jorden i 1937 forsvant Earhart et sted over midten av Stillehavet i nærheten av Howlandøya. Uten spor av flyvraket har hennes liv, karriere og forsvinning vært en kilde til stadig fascinasjon og undring.

Kilde: Wikipedia

STØTTE TIL UTDANNING

Internasjonale utdanningsprogram

Amalie Earhart stipend til forskning

Amelia Earhart stipend  gis til kvinner som driver godkjent forskning på doktornivå innen flyteknikk og romfartsvitenskap. Stipendet ble opprettet i 1938. Stipendsummen er 10 000 US dollar. Det deles ut ca. 40 stipend hvert år. I 2007 fikk 35 kvinner fra 16 land tildel stipend. Personer som søker skal ha avlagt sivilingeniøreksamen eller mastereksamen innen romfart eller flyrelaterte studier, ha vist gode studieresultater, ha startet et godt dokumentert forskningsarbeid i løpet av det siste året, og ha mottatt minst ett anbefalingsbrev fra forskningsleder.

Jane M. Klausman stipend til utdannelse til næringsliv

Jane M. Klausman stipend. Stipendet gis til kvinner som søker mot en ledende posisjon i næringslivet og studerer andre eller tredje året på universitet eller høyskole. Distriktet utpeker en stipendiat som får 10 000 kroner i stipend. Zonta International velger seks stipendiater blant dem som er utpekt av distriktene. Disse seks får 5000 US dollar hver. Søkeren skal studere ved universitet eller høyskole og gå andre eller tredje år i studiet. Hun skal ha vist gode studieresultater og ha som mål å fullføre en forretningsrettet linje ved høyskole eller universitet. Hun skal skrive en oppgave om sine fremtidige studieplaner og hvordan stipendet hun søker kan hjelpe henne å nå sine mål.

Young Women in Public Affairs Award

Det utdeles hvert år en pris i hvert av Zontas distrikt på 1.000 USD og 10 internasjonale priser på hver 4.000 USD. Prisen er rettet mot unge kvinner mellom 16 og 19 år, som har vist lederevner og samfunnsmessig engasjement for eksempel gjennom frivillig arbeid. Programmet gjennomføres lokalt, regionalt og internasjonalt. Les mer her.

Prisen ble etablert i 1990 av tidligere leder for Zonta International, Leneen Forde

Se øvrige opplysninger i  lenkene.

Lokale utdanningsprogram

Trondheim Zontaklubb har for tiden ingen egne støtteordninger til utdanning.