Greta Hjertø til minne

Det var et sjokk for oss alle som var glad i Greta å få beskjeden om at hun 7. august i år omkom ved en drukningsulykke, 72 år gammel. Feiende flotte, fargerike, spill levende Greta med den humoristiske replikken var gått ut av tiden. Greta var et dedikert medlem av Trondheim Zonta og ble ganske raskt klubbens dyktige sekretær. På medlemsmøtene var hun alltid aktiv i diskusjoner og hadde mange gode ideer.

Profesjonelt var Greta IT-ingeniør og førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag der hun ble en rollemodell for kvinnelige studenter. Greta bidro også med yrkesforedrag på årets POP UP Feministhus.

Vi har mistet en god sekretær, en sparringspartner og en kjær venn, vi vil savne henne. Vår dypeste medfølelse går til hennes store familie. Vi lyser fred over Gretas minne.

Ruth Hørgård Fagerhaug, Astrid Grude Eikseth

AKTIVITETER

Møteplan høst 2018

11. september

Yrkesforedrag, ved Kari Messelt Ekker

Kari Messelt Ekker holdt sitt yrkesforedrag 11. september

Referat fra Convention i Yokohama
Referat fra landsmøtet i Sauda

9. oktober

Berit Løfsnæs: Hjemme – ute – hjemme.
Pakistanske   kvinners liv i Norge og i Pakistan.
I
nternasjonalt hjørne

13. november

Mette Moen: Hormoner og kvinnehelse
Internasjonalt hjørne

11. desember

Julemøte hos Anne Lise Nos
Dette er jeg opptatt av

8. januar

Kunsthåndtverker Edith Lundebrekke: Kunsten på St.Olav hospital
Internasjonalt hjørne, 15 minutter

12. februar

Åpent (rekrutterings-) møte

12. mars

Elisabeth Hansen, ny teatersjef ved Trøndelag teater, informerer om Trøndelag teater (tittel senere)
I
nternasjonalt hjørne, 15 minutter

9. april

Årsmøte
Dette er jeg opptatt av, 5 minutter

14. mai

Anne Rigmor Aas: Yrkesforedrag 

Dette er jeg opptatt av, 5 minutter

11. juni 

Sommermøte. Besøk hos Randi Nygaard Lium på Tynset

Sted kommer senere, følg med
Tid er normalt klokka 19.00