MINNEORD

Wenche Røkke (1952-2020)

Det er mange av oss som vil savne vår kjære Wenche, mangeårige klubbmedlem, som gikk bort den 12. desember.

Wenche var en strålende og flott kvinne. Hun var vennlig, positiv og engasjert og hadde et godt ord til alle, noe som medførte til at hun var verdsatt og veldig godt likt i vår Zonta-klubb. Hun sa alltid ja når hun ble bedt om å ta på seg oppgaver og verv. I årene 2010-2012 var hun sekretær i styret i Zonta Norge der hun gjorde en stor og viktig innsats.

Wenche var utdannet sosionom i Trondheim, og var i mange år ansatt i Trondheim kommune i forskjellige stillinger. En periode ledet hun en arbeidstreningsgruppe for sosialhjelpsmottakere. Hun ble senere sosialleder ved et av distriktskontorene inntil hun ble tilsatt som leder ved Karl Johans Stiftelse, et kjent botilbud for rusavhengige i byen. Hun var dyktig og godt likt i sitt arbeid.

Wenche hadde mange interesser. I fritiden prioriterte hun samvær med familien. Hun likte også håndarbeid og holdt på med bunadsbroderi. Det var viktig for henne å holde seg i god form og hun var en ivrig bruker av treningsstudio. Samtidig som hun hadde en travel jobb, studerte hun juss på fritiden og tok førsteavdeling. Hun hadde mange venner og inviterte gjerne til sitt hyggelig hjem i Brubakken. Jeg vil aldri glemme hennes varme og vakre smil der hun sto i døra og tok imot oss.

For noen år siden fikk Wenche alzheimer sykdom, og hun ble etter hvert sterkt preget av denne sykdommen.

Mine tanker og medfølelse går nå til hennes nærmeste som har mistet Wenche så altfor tidlig – hennes mann Magne, voksne barn, svigerbarn og barnebarn. Hun vil bli dypt savnet.

Randi N. Lium

 

 

 

 

 

 

AKTUELT

Klubbens møteprogram 

Sommermøtet 2021 er avlyst på grunn av koronasituasjonen i Trondheim

 

16-dagers kampanje mot vold mot kvinner i november 2020. 

Tilbakemelding fra Zonta Norges sekretær Thrine Seglem:

Her kommer en liten tilbakemelding fra 16 dagers kampanjen mot vold mot kvinner i regi av Fokus. Jeg var med i arbeidsgruppen og Mette Moberg som ko-ordinerte alle aktivitetene var veldig godt fornøyd i år. Som dere ser nådde vi denne gangen lenger ut med budskapet vårt fordi flere enn tidligere år delte de ulike innleggene som ble publisert på Facebook og Instagram – takk til alle dere som bidro. 😊

Dette er en årlig verdensomspennende aktivitet som Zonta støtter gjennom «Zonta Says NO» og målet fra Fokus er at vi i 2021 skal komme enda lenger ut med budskapet og at vi skal jobbe med kampanjen gjennom store deler av året og ikke bare en hektisk periode før november. Kanskje kan vi få flere orangefarga bygninger ved kampanjestart 25. november!

Jeg håper at dere i de enkelte klubbene synes at dette kan være et viktig budskap som den lokale Zontaklubben vil fokusere på, og jeg ønsker. at dere nå som dere legger planer og lager aktiviteter for 2021 tar med dere «16-dagers kampanjen – Zonta Says No» i perioden 25. nov – 10. des.

Beste ønsker for året – Thrine 😊