Greta Hjertø til minne

Det var et sjokk for oss alle som var glad i Greta å få beskjeden om at hun 7. august i år omkom ved en drukningsulykke, 72 år gammel. Feiende flotte, fargerike, spill levende Greta med den humoristiske replikken var gått ut av tiden. Greta var et dedikert medlem av Trondheim Zonta og ble ganske raskt klubbens dyktige sekretær. På medlemsmøtene var hun alltid aktiv i diskusjoner og hadde mange gode ideer.

Profesjonelt var Greta IT-ingeniør og førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag der hun ble en rollemodell for kvinnelige studenter. Greta bidro også med yrkesforedrag på årets POP UP Feministhus.

Vi har mistet en god sekretær, en sparringspartner og en kjær venn, vi vil savne henne. Vår dypeste medfølelse går til hennes store familie. Vi lyser fred over Gretas minne.

Ruth Hørgård Fagerhaug, Astrid Grude Eikseth

AKTIVITETER

Møteplan vår 2019

8. januar

Kunsthåndtverker Edith Lundebrekke: Kunsten på St.Olav hospital
Internasjonalt hjørne, 15 minutter

12. februar

Åpent møte

Sammen for en likestilt verden

Christina Bergquist, svensk styremedlem i Zonta International, vil innlede over temaet Sammen for en likestilt verden og spørre Hvorfor Zonta i denne sammenhengen.

Fiffi Mukwege Namunga, IMDI-Midt, vil fortelle om hvordan hennes bror, nobelprisvinner Dennis Mukwege, i dag arbeider for å bekjempe voldtekt som krigsforbrytelse.

Det blir enkel bevertning  og kunstnerisk innslag

Sted Comfort Park Hotel, Prinsens gate 4 a. NB Tid 18.00

12. mars

Elisabeth Hansen, ny teatersjef ved Trøndelag teater, informerer om Trøndelag teater
I
nternasjonalt hjørne, 15 minutter

Sted: Trøndelag teater

9. april

Årsmøte
Dette er jeg opptatt av, 5 minutter

Sted: Byggteknikk, Leirfossvegen 4a

14. mai

Anne Rigmor Aas: Fra fysiokjemiker til bioingeniør, en laboratoriehistorie

Dette er jeg opptatt av, 5 minutter

Sted: Tempe helse- og velferdsenter, Valøyvegen 12

12. og 13. juni 

Sommermøte. Besøk hos Randi Nygaard Lium på Tynset