Greta Hjertø til minne

Det var et sjokk for oss alle som var glad i Greta å få beskjeden om at hun 7. august i år omkom ved en drukningsulykke, 72 år gammel. Feiende flotte, fargerike, spill levende Greta med den humoristiske replikken var gått ut av tiden. Greta var et dedikert medlem av Trondheim Zonta og ble ganske raskt klubbens dyktige sekretær. På medlemsmøtene var hun alltid aktiv i diskusjoner og hadde mange gode ideer.

Profesjonelt var Greta IT-ingeniør og førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag der hun ble en rollemodell for kvinnelige studenter. Greta bidro også med yrkesforedrag på årets POP UP Feministhus.

Vi har mistet en god sekretær, en sparringspartner og en kjær venn, vi vil savne henne. Vår dypeste medfølelse går til hennes store familie. Vi lyser fred over Gretas minne.

Ruth Hørgård Fagerhaug, Astrid Grude Eikseth

AKTIVITETER