Greta Hjertø til minne

Det var et sjokk for oss alle som var glad i Greta å få beskjeden om at hun 7. august i år omkom ved en drukningsulykke, 72 år gammel. Feiende flotte, fargerike, spill levende Greta med den humoristiske replikken var gått ut av tiden. Greta var et dedikert medlem av Trondheim Zonta og ble ganske raskt klubbens dyktige sekretær. På medlemsmøtene var hun alltid aktiv i diskusjoner og hadde mange gode ideer.

Profesjonelt var Greta IT-ingeniør og førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag der hun ble en rollemodell for kvinnelige studenter. Greta bidro også med yrkesforedrag på årets POP UP Feministhus.

Vi har mistet en god sekretær, en sparringspartner og en kjær venn, vi vil savne henne. Vår dypeste medfølelse går til hennes store familie. Vi lyser fred over Gretas minne.

Ruth Hørgård Fagerhaug, Astrid Grude Eikseth

AKTIVITETER

Møteprogram for høsten 2019 og våren 2020 kommer snart!

Feiring av Zontas 100 års jubileum i Trondheim i november 2019

Klubben planlegger en utstilling om Zontas historie og arbeid I foajeen i Folkebiblioteket og på NTNU s avdeling for lærerutdanning. 

det planlegges også  et åpent møte på Folkebiblioteket. Hovedtaler er Christina …  . Hun vil snakke om Zontas samarbeid med FN om bekjempelse av barneekteskap.

Zontaklubbene i Østersund og Sundsvall er også invitert til møtet.

ZontaNorge  deler ut ærespris i forbindelse med 100-års jubileet

Se mer om æresprisen her