AKTIVITETER

UTSTILLING OG ÅPNE MØTER I NOVEMBER  2019

I forbindelse med Zontas 100-års jubileum arrangerte Zonta Trondheim i november en utstilling om Zonta. Først på NTNU, i Lærerutdanningens bibliotek, deretter på Hovedbiblioteket i Trondheim sentrum i samarbeid med Trondheim Folkebibliotek. Disse utstillingen ble godt besøkt. Hensikten var å formidle kunnskap om Zonta og vårt arbeid, om prosjekter og om stipendordninger som kan være særlig interessant for studenter. I forbindelse med åpningen av utstillingen på NTNU holdt Astrid Grude Eikseth et foredrag om Zontas arbeid.

Det åpne møtet ble holdt i Bibliotekets Rådhussal. Tema var arbeid mot barneekteskap og hovedinnleder var Christina Bergquist fra Zonta International sitt styre. Hun fortalte om konsekvensene av barneekteskap for unge jenter og om FNs arbeid mot dette, som Zonta støtter blant annet økonomisk.

Visepolitimester i Trøndelag, Marit Fostervoll fortalte om politiet i Norge sitt arbeid mot tvangsgifte av unge og forfatter Alicia Escobar ga eksempler på barneekteskap og hva det fører til.

Kunstnerisk var ved Musikkskolen, to elever som spilte vakre klaverstykker. Det var pause med kaffe og kaker og en paneldebatt til slutt med innlederne, ledet av klubbens egen Randi Lium.

Det kom Zontagjester fra Østersundklubben, hele 14 stykker, og to Zonta gjester fra Ålesundklubben. I alt en 50-60 deltakere.

Alle Zontasøstrene samlet seg om kvelden hos Margot Tønseth for mat og hygge, og dagen etter, som var en søndag, var vi på julemarked på Sverresborg Folkemuseum. Alt i alt en svært vellykket 100-års markering som også vil resulterte i nye zontamedlemmer.

100-års utstillingen på Hovedbiblioteket
Ruth Fagerhaug introduserer hovedinnleder Christina Bergquist
Visepolitimester i Trøndelag snakket om politiets arbeid mot barneekteskap.
Panelet med Alicia Escobar i midten

 


100-ÅRS FEST I BRITANNIA

Trine Strømman og Liv Hembre

 


DISTRIKTSMØTE 2019 I KØBENHAVN

Trondheim Zonta deltok med 8 rdeltakere på distriktsmøtet i København i september. Les mer om distriktsmøtet på Zonta Norge sin nettside. 

Trondheim Zonta på mottakelse i København rådhus. Fra venstre: Gun Svendsen, Maggi Brigham, Astrid Eikseth, Randi Lium, Eva Ohm, en Zontasøster fra Oslo, Tove Batzer. Kari Elisabeth Paulsen tok bildet