DERFOR ER JEG MEDLEM

Da jeg ble invitert til Zontamøter, tenkte jeg: «Yes, dette er noe for meg!» Men før jeg ble medlem i 2010 gikk jeg på nettet for å finne ut hva Zonta sto for. Likestilling hadde opptatt meg siden jeg var ung KFUK-speiderleder. Å jobbe internasjonalt for jenter og kvinners sak når det gjaldt helse, utdanning, yrkesliv, økonomi og juridiske rettigheter, var å ta skrittet videre. I klubben møtte jeg profilerte kvinner fra andre yrker til engasjerte samtaler. Entusiasmen når det gjaldt å skaffe penger til globale støtteprosjekter var slående. 

Min entusiasme for Zonta har særlig vært internasjonalt påvirkningsarbeid. I 2014 deltok jeg på et FN-møte i Geneve, der frivillige organisasjoner med stor kraft diskuterte hvordan FN’s bærekraftsmål skulle være. Zontas president og andre derfra imponerte. Senere ble jeg leder av distriktets FN-komite som skulle spre kunnskap om Zonta og FN til klubber i fire land. Å delta i New York på inspirerende FN-møter for å skape normer for likestilling og kvinners rettigheter og knytte kontakter med likesinnede, er noe alle i Zonta kan være med på!

Det er også viktig for meg å jobbe for at Zonta skulle bli mer synlig lokalt. I dag er vi både en del av Trondheims nettverk som hvert år markerer FN’s aksjon for å avskaffe vold mot kvinner, og en del av Feministhuset. Zonta i Trondheim har plass til flere enn dagens 35 medlemmer!

Astrid Grude Eikseth