OM OSS

Bildet viser åpent møte i Rådssalen i Trondheim i 2018

Trondheim Zontaklubb 

Trondheim Zontaklubb er del av Zonta International, en ledende internasjonal organisasjon som støtter kvinners sak i hele verden. Se nettsiden Zonta.org

Klubben har i dag har rundt 35 medlemmer og ble stiftet 1. november 1986 som klubb nr. 1166 i Zonta International som i har dag 30 000 medlemmer i 66 land. Zonta International er en av verdens ledende organisasjoner av profesjonelle. Organisasjonen har konsultativ status på høyt nivå i FNs økonomiske og sosiale råd og er partipolitisk og religiøst nøytral. ble stiftet i Buffalo i USA for over 100 år siden.

Ordet Zonta er opprinnelig indiansk og betyr ærlig og verdig til tillit. Zontas logo er sammensatt av flere ulike indianske tegn som blant annet betyr å stå sammen, lojalitet, ly, lys og inspirasjon.

Zontas visjon er en verden der kvinners rettigheter er anerkjent som menneskerettigheter, der hver kvinne har mulighet til å utvikle og utnytte sine evner. En verden der hver kvinne har adgang til alle ressurser og er representert i besluttende organer på lik linje med menn. Og en verden der ingen kvinne lever i frykt for vold.

Zonta samarbeider med FN om hjelpeprosjekter som støtter kvinners sak. Klubbene samler inn penger til hjelpeprosjekter for kvinnes utdanning og helse gjennom diverse salg, loppemarkeder og andre tiltak. Zonta gir også utdanningsstipend til unge kvinner. Zonta er i utgangspunktet et profesjonsnettverk av kvinner, men er i dag også åpen for pensjonerte og for menn. 

Klubben i Trondheim har regelmessige møter med ulike samfunnsmessige og kulturelle tema, og deltar aktivt i organisasjonen på landsbasis og i vårt distrikt som foruten klubbene i Norge består av klubber i Danmark, Litauen og Island.

Vi holder også åpne møter for å informere om Zontas hjertesaker og støtter lokale tiltak som fremmer Kvinners sak, som 8. mars-markering og FN- dagen mot vold mot kvinner.