MEDIA

Trondheim Zontaklubb 

Trondheim Zontaklubb er del av Zonta International, en ledende internasjonal organisasjon som støtter kvinners sak i hele verden.

Zontas visjon er en verden der kvinners rettigheter er anerkjent som menneskerettigheter, der hver kvinne har mulighet til å utvikle og utnytte sine evner. En verden der hver kvinne har adgang til alle ressurser og er representert i besluttende organer på lik linje med menn. Og en verden der ingen kvinne lever i frykt for vold.

Klubben er også et profesjonsnettverk som støtter hverandre i den enkeltes daglige arbeid. Organisasjonen driver påvirkningsarbeid for kvinners sak globalt og lokalt. I Trondheim deltar klubben sammen med andre kvinneorganisasjoner i 25. novembersamarbeidet om å stoppe vold mot kvinner, delta i samarbeidet om 8. mars og i POPUP Feministhus mars.

Klubben har regelmessige møter med ulike samfunnsmessige og kulturelle tema, og deltar aktivt i organisasjonen på landsbasis og i distriktet som foruten klubbene i Norge består av klubber i Danmark, Litauen og Island.

Klubben i Trondheim som i dag har omlag 35 medlemmer, ble stiftet 1. november 1986 som klubb nr. 1166 i organisasjonen Zonta International. Zonta International har i dag 30 000 medlemmer i 66 land og er en av verdens ledende organisasjoner av profesjonelle. Organisasjonen har konsultativ status på høyt nivå i FNs økonomiske og sosiale råd og er partipolitisk og religiøst nøytral.

Zonta samarbeider med FN om hjelpeprosjekter som støtter kvinners sak. Klubbene samler inn penger til hjelpeprosjekter for kvinnes utdanning og helse gjennom diverse salg, loppemarkeder og andre tiltak. Zonta gir også utdanningsstipend til unge kvinner

Hva betyr Zonta? Ordet er opprinnelig indiansk og betyr ærlig og verdig til tillit. Zontas logo er sammensatt av flere ulike indianske tegn som blant annet betyr å stå sammen – lojalitet, ly og lys – inspirasjon.